Genworth, som har sitt huvudkontor i London och lokal verksamhet i Sverige sedan 1994, är en ledande leverantör av livsstilsförsäkringar i Europa, Latinamerika, Asien och Stillahavsområdet. Vi erbjuder viktiga och värdefulla men ändå enkla produkter som ger dina kunder ett tydligt mervärde, samtidigt som de skapar lojalitet och bidrar med ökade intäkter och lägre risker för er affär.

Company Sweden

Våra produkter

Vår vanligaste försäkringsprodukt, Låneskydd, erbjuds till dina kunder när de gör ett finansiellt åtagande, exempelvis i samband med att de skaffar ett bolån, billån eller kreditkort. Försäkringarna skyddar dina kunder när de inte kan betala sina finansiella åtaganden på grund av sjukdom, olycksfall, arbetslöshet, funktionsnedsättning eller dödsfall. Vi erbjuder även helt fristående försäkringsprodukter som ger ekonomisk trygghet i händelse av olycksfall, dödsfall eller allvarlig sjukdom.

Våra tjänster

Vi erbjuder även tjänster för att fylla ditt försäkringserbjudande med attraktivt innehåll. Dessa innefattar bland annat produktutveckling, portföljanalyser, marknadslösningar och vår prisbelönta skadeanmälningstjänst på webben. Vi erbjuder också tjänster inom riskåtagande, med- och återförsäkring, och arbetar med våra samarbetspartners för att ta fram anpassade lösningar för just deras riskhanteringsbehov.

Vi tillhandahåller även tjänster inom försäkringsadministration (TPA) till en rad partners. Utöver det hanterar vi strukturerade portföljtransaktioner som täcker risker i Kanada, Europa och Asien.

Vår koncern

Genworth är en del av Genworth Financial (NYSE: GNW) – ett Fortune 500-företag som hanterar mer än 9 miljarder dollar i intäkter, 100 miljarder dollar i tillgångar och 5 000 anställda i mer än 25 länder. Genworth Financial består av tre divisioner: U.S. Life Insurance, Global Mortgage Insurance samt Corporate & Other. Genworth Financial, som har sitt huvudkontor i Richmond, Virginia, har en verksamhetshistoria som sträcker sig till 1871 och börsnoterades 2004. Läs mer på genworth.com.